COVID-19 protocol v.a. 19 november

18 november 2020
COVID-19 protocol v.a. 19 november
Categorie: Dansmakers, Factorium, MusicAllFactory, Muziekmakers, Specialfactory, Theaterhuis, Urbanhouse

Alle medewerkers van Factorium doen er alles aan om te voorkomen dat de activiteiten in de gebouwen waarin we werken, een brandhaard van corona-verspreiding worden. Alle medewerkers werken volgens onderstaande spelregels om sluiting van het hoofdgebouw van overheidswege te voorkomen. Vanaf 14 oktober hanteren wij het volgende protocol:

BASIS: Borg dat iedereen vanaf 18 jaar anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. Handen wassen (gebruik de dispensers met desinfectievloeistof op de toiletten en in de gangen), geen handen schudden, hoesten in de ellenboog en thuisblijven wanneer jij (of iemand in je gezin) corona gerelateerde klachten heeft.

ALGEMEEN:
In het hoofdgebouw is vanaf 13 jaar buiten de leslokalen en de kantoren het dragen van een mond- neus masker verplicht. Borg dat iedereen anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. Uitzonderingen:

 • Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden;
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen anderhalve meter afstand te houden tot anderen;
 • Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

In sommige situaties is afstand houden niet mogelijk en mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten i.h.k.v. de Routekaart Coronamaatregelen “Maatschappelijk wenselijk”. Het gaat hierbij om personen die theater, dans, muziek in de vorm van culturele uiting of als sport beoefenen (max 30). Het maximum van 30 geldt ook voor repetities, koren en orkesten.

STUDIO’S & LOKALEN
We houden vanaf 14 oktober rekening met een maximale groepsgrootte per leslokaal.

 • Er geldt geen maximumaantal personen voor alle mensen tot 18 jaar.
 • Bij activiteiten met personen vanaf 18 jaar geldt als basisregel het 1,5 m principe: heeft iedereen voldoende vrije ruimte van 1,5 meter rondom?
 • Docenten en deelnemers houden in hun werkwijze rekening met de 1,5 meter regel.
 • Voor dansstudio’s geldt: maximaal 18 personen (excl. 1 docent).
 • Voor kleedkamers geldt: maximaal 4 personen. Om die reden deelnemers adviseren thuis om te kleden. De douches niet gebruiken.
 • Alle klassikale lessen beginnen 5 minuten later en eindigen 5 minuten eerder. Docenten vertrekken iets eerder met hun leerlingen uit het lokaal en nieuwe leerlingen komen iets later binnen voor de volgende les. Dat is noodzakelijk om de wisseling van (grote) dansgroepen te laten verlopen op een wijze die de 1,5 meter respecteert. Maar ook om:
  - De docent de barres schoon te kunnen laten maken.
  - 10 minuten te kunnen ventileren tussen de lessen.
 • Factorium heeft in alle dansstudio’s ventilatiesystemen die aan de hoogste eisen voldoen.
 • Voor popstudio’s geldt: maximaal 8 personen (excl. 1 docent).
 • Voor de grotere lokalen (00.3 - 1.13 - 2.14) geldt: maximaal 10 personen (excl. docent). In uitzonderlijke gevallen, waarbij iedereen zit, is maximaal 18 personen mogelijk in overleg met de afdeling Verhuur.

FOYERS
Vanaf 14 oktober is de Foyer gesloten.
De horecavoorziening van Prins Heerlijk gaat per 14 oktober helemaal dicht.
De foyer laag is enkel wachtruimte (maximaal 30 personen).
De foyer hoog is enkel transitieruimte (van- en naar- leslokalen – geen maximum).

I.v.m. het voorkomen van drukte in de Factorium foyer geldt:

 • Ten hoogste 1 begeleider per kind is toegestaan.
 • Houdt tenminste 1,5 meter afstand in de wachtruimte.
 • Kom niet te vroeg en blijf niet langer dan noodzakelijk in het gebouw.
 • Gebruik de dispensers met desinfectievloeistof voor je handen.
 • De extra voorzieningen op de toiletten blijven gehandhaafd.
 • De tafels in de foyers niet verplaatsen zonder overleg met receptie en/of beheer. Ze zijn immers bewust en zorgvuldig zo geplaatst i.v.m. de corona spelregels.
 • Op de gangen: houd bij passage rekening met de 1,5 meter afstand tussen personen. De pijlen op de vloer vormen een adviesrichting.

Voor een activiteit in de foyer geldt dat per activiteit moet worden bekeken of de 1,5 meter (voor mensen ouder dan 18 jaar) kan worden gewaarborgd.

THEATERZAAL
Voor de Factorium Theaterzaal geldt:

 • Maximaal 30 personen publiek gelijkelijk verdeeld over 240 stoelen met inachtneming van de 1,5 meter regel, excl. personeel. Optredende artiesten behoren tot de categorie personeel; op het podium geldt een maximum van 12 personen met inachtneming van de 1,5 meter regel.
 • Alle presentatieactiviteiten voor een (klein) publiek vinden plaats op basis van het vooraf reserveren van zitplaatsen. Factorium hanteert een systeem waarbij mensen per mail enkele vragen beantwoorden (-ben je gezond – hoeveel mensen – gezin of niet - enz.). Op basis daarvan wordt vooraf door Factorium geplaceerd. In de retourmail wordt de reservering aan de bezoeker bevestigd of wordt aangegeven dat plaatsing niet (meer) mogelijk is. Factorium bepaalt de plaatsing op de tribune op rijnummers.

Extra aandachtspunten voor koren en zangensembles
Naast bovenstaande generieke uitgangspunten voor binnen en buiten gelden voor koren en zangensembles de volgende extra aandachtspunten:

 • Een gezondheidscheck is vereist.
 • Max. 30 personen in één ruimte; houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Het is belangrijk dat elke zanger zich realiseert dat hij/zij bij een besmetting ook andere zangers/zangeressen kan besmetten, met alle mogelijke gevolgen van dien.
 • Zingen in een binnenruimte: als er een besmetting is in het koor of ensemble – ook al heeft men afstand gehouden – wordt iedereen die aanwezig was tijdens het zingen als een overig (niet nauw) contact van een bevestigde COVID-19-patiënt beschouwd. Een tijdelijke registratie van koorleden door presentielijsten is wenselijk; het vergemakkelijkt het eventuele bron- en contactonderzoek door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst onder koorleden.
 • Tussen elk koorlid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter afstand zijn, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie.
 • Uit voorzorg worden voor koren en zangensembles extra maatregelen voor de ventilatie (binnen) geadviseerd, naast de gebruikelijke preventieve adviezen. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. (Dit advies is gebaseerd op normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen .
 • Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten.
 • Meer informatie vind je in het advies van het RIVM.

Hartelijk dank voor je medewerking!

Covid-19 protocol

 

Terug

Gerelateerde artikelen

Houd me op de hoogte!

Schrijf je in voor de Factorium nieuwsbrief