Raad van Toezicht 

Marc Heuvelmans: Voorzitter
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Opera Zuid (onbezoldigd)
 • Voorzitter Bedrijven Overleg Regio Tilburg (onbezoldigd)
 • Bestuurslid VNO-NCW Midden-Brabant (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Spiegelglasfonds Tilburg (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Unipartners Tilburg (onbezoldigd)

Antoinette de Jongh: Lid
Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Het Zuidelijk Toneel Tilburg (onbezoldigd)

Carla Lagarde - de Waal: Lid
Nevenfuncties:

 • Studieleider Opleiding Docent Muziek Fontys Academy of the Arts (bezoldigd)

Sam Branten: Lid
Nevenfuncties:

 • Adviseur Kunst & Cultuur bij adviesbureau Berenschot (bezoldigd)
 • Bestuurslid bij theater De Nieuwe Vorst (onbezoldigd)

Paul van Boekel: Lid
Nevenfuncties:

 • Studiebegeleider TIAS Business School Tilburg (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicth Het Zuidelijk Toneel Tilburg (onbezoldigd)
 • Adviseurschappen (financieel) bij enkele NGO’s (onbezoldigd)

Patrick Vermeulen: Lid
Nevenfuncties:

 • Directeur-bestuurder Het PON & Telos (bezoldigd)
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Zayaz (bezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Stadstuin Theresia (onbezoldigd)
 • Adviseur Provinciale Raad voor de Leefomgeving (onbezoldigd)
 • Lid stuurgroep Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Tranzo (Tilburg University) (onbezoldigd)
 • Lid consortium Academische Werkplaats Brede Welvaart in de Regio (Tilburg University) (onbezoldigd)

Houd me op de hoogte!

Schrijf je in voor de Factorium nieuwsbrief