Raad van Toezicht 

Marc Heuvelmans: Voorzitter
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Opera Zuid
 • Voorzitter Bedrijven Overleg Regio Tilburg
 • Bestuurslid VNO-NCW Midden-Brabant
 • Lid Raad van Toezicht Spiegelglasfonds Tilburg
 • Lid Raad van Advies Unipartners Tilburg

Antoinette de Jongh: Lid
Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Het Zuidelijk Toneel Tilburg

Carla Lagarde - de Waal: Lid
Nevenfuncties:

 • Studieleider Opleiding Docent Muziek Fontys Academy of the Arts

Sam Branten: Lid
Nevenfuncties:

 • Adviseur Kunst & Cultuur bij adviesbureau Berenschot
 • Bestuurslid bij theater De Nieuwe Vorst

Paul van Boekel: Lid
Nevenfuncties:

 • Studiebegeleider TIAS Business School Tilburg
 • Lid Raad van Toezicth Het Zuidelijk Toneel Tilburg
 • Adviseurschappen (financieel) bij enkele NGO’s

Patrick Vermeulen: Lid
Nevenfuncties:

 • Directeur-bestuurder Het PON & Telos
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Zayaz
 • Voorzitter Stichting Stadstuin Theresia
 • Adviseur Provinciale Raad voor de Leefomgeving
 • Lid stuurgroep Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Tranzo (Tilburg University)
 • Lid consortium Academische Werkplaats Brede Welvaart in de Regio (Tilburg University)

Hind Hakki: Lid

Houd me op de hoogte!

Schrijf je in voor de Factorium nieuwsbrief