WORKSHOPS: Wereldoriëntatie

Muziek van ver. Dansen van vroeger of uit andere landen. Middels theater kennis maken met elkaar.
Onze vakdocenten leggen met hun kennis en materiaal de verbinding tussen de inhoud van de zaakvakken en de verbeelding en creativiteit van de leerlingen.

De workshops binnen Wereldoriëntatie nodigen uit om met een andere kijk dieper in te gaan op het materiaal, kennis te maken met nieuwe onderdelen die raakvlakken hebben met de lesstof of dragen bij aan een creatieve verwerking van de informatie.

In de workshops Wereldoriëntatie staat het kerndoel “de oriëntatie op jezelf en de wereld” centraal.
De workshops kunnen een duidelijke link hebben met aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek.
Ook maatschappelijke thema’s kunnen aan bod komen tijdens deze creatieve workshops.

 

WORKSHOPS: Wereldoriëntatie

Stories

Houd me op de hoogte!

Schrijf je in voor de Factorium nieuwsbrief