Update m.b.t. Corona maatregelen

1 september 2020
Categorie: Dansmakers, Factorium, MusicAllFactory, Muziekmakers, Theaterhuis, Urbanhouse

- update1 september 2020 -

Alle medewerkers van Factorium gaan er - ook in het nieuwe seizoen - alles aan doen om te voorkomen dat de activiteiten in de gebouwen waarin we werken, een brandhaard van corona-verspreiding worden. Alle medewerkers werken volgens onderstaande spelregels om een tijdelijke sluiting van het hoofdgebouw van overheidswege te voorkomen.

Basis: Borg dat iedereen vanaf 18 jaar anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. Handen wassen (gebruik de dispensers met desinfectievloeistof op de toiletten en in de gangen), geen handen schudden, hoesten in de ellenboog en thuisblijven wanneer jij (of iemand in je gezin) corona gerelateerde klachten heeft.

Algemeen: Borg dat iedereen anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. Uitzonderingen:
• Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden;
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen anderhalve meter afstand te houden tot anderen;
• Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

In sommige situaties is afstand houden niet mogelijk en mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat hierbij om:
Acteurs tijdens optredens en repetities.
Dansers bij het samen trainen en dansen met partners in een choreografie.

I.v.m. het voorkomen van drukte in de Factorium foyer geldt:
• Graag max. 1 begeleider per kind.
• Kom niet te vroeg.
• Blijf niet langer dan noodzakelijk in het gebouw.
• Gebruik de dispensers met desinfectievloeistof voor je handen.
• De extra voorzieningen op de toiletten blijven gehandhaafd.
• Op de gangen: houd rekening met de 1,5 meter afstand tussen personen. 

Voor het groepsgebruik van de leslokalen geldt:
• Geen maximumaantal personen voor alle mensen tot 18 jaar.
• Geen maximumaantal personen voor theater- en danslessen.
• Bij andere activiteiten: het maximumaantal personen vanaf 18 jaar per lokaal wordt bepaald door het 1,5 m principe: heeft iedereen voldoende vrije ruimte van 1,5 meter rondom?

Voor danslessen in de Factorium dansstudio’s geldt:
• Een maximumaantal personen van 40.
• Kleedkamers maximaal 4 personen. Om die reden deelnemers adviseren thuis om te kleden.
Alle lessen beginnen 5 minuten later en eindigen 5 minuten eerder. Docenten vertrekken iets eerder met hun leerlingen uit het lokaal en nieuwe leerlingen komen iets later binnen voor de volgende les. Dat is noodzakelijk om de wisseling van (grote) dansgroepen te laten verlopen op een wijze die de 1,5 meter respecteert. Maar ook om:
- De docent de barres schoon te kunnen laten maken.
- 10 minuten te kunnen ventileren tussen de lessen.
• Goed te weten voor docenten en deelnemers: Factorium heeft in alle dansstudio’s ventilatiesystemen die aan de hoogste eisen voldoen.

Voor een activiteit in de foyer geldt dat per activiteit moet worden bekeken of de 1,5 meter (voor mensen ouder dan 18 jaar) kan worden gewaarborgd.

Voor de Factorium Theaterzaal geldt:
• Alle presentatieactiviteiten voor een (klein) publiek vinden plaats op basis van het vooraf reserveren van zitplaatsen. Factorium hanteert een systeem waarbij mensen per mail enkele vragen beantwoorden (ben je gezond – hoeveel mensen – gezin of niet - enz.). Op basis daarvan wordt vooraf door Factorium geplaceerd. In de retourmail wordt de reservering aan de bezoeker bevestigd of wordt aangegeven dat plaatsing niet (meer) mogelijk is. Factorium bepaalt de plaatsing op de tribune op rijnummers.
• Houd op het podium een maximaal aantal personen aan van 20.

Extra aandachtspunten voor koren en zangensembles
Naast bovenstaande generieke uitgangspunten voor binnen en buiten gelden voor koren en zangensembles de volgende extra aandachtspunten:  
• Een gezondheidscheck is vereist.
• Het is belangrijk dat elke zanger zich realiseert dat hij/zij bij een besmetting ook andere zangers/zangeressen kan besmetten, met alle mogelijke gevolgen van dien.
• Zingen in een binnenruimte: als er een besmetting is in het koor of ensemble – ook al heeft men afstand gehouden – wordt iedereen die aanwezig was tijdens het zingen als een overig (niet nauw) contact van een bevestigde COVID-19-patiënt beschouwd. Een tijdelijke registratie van koorleden door presentielijsten is wenselijk; het vergemakkelijkt het eventuele bron- en contactonderzoek door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst onder koorleden.
• Tussen elk koorlid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter afstand zijn, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie.
• Uit voorzorg worden voor koren en zangensembles extra maatregelen voor de ventilatie (binnen) geadviseerd, naast de gebruikelijke preventieve adviezen. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. (Dit advies is gebaseerd op normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen. Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten.
• Meer informatie vind je in het advies van het RIVM.

Restitutieregeling
Wanneer als gevolg van overmacht, activiteiten helemaal geen doorgang meer kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld door sluiting van de locatie waar de activiteit plaatsvindt als gevolg van een overheidsmaatregel ten gevolge van een pandemie, wordt de Factorium restitutieregeling van kracht. Op basis van die regeling zullen, naar redelijkheid en billijkheid, gedane betalingen worden teruggestort op de rekening van degene die het restitutieverzoek doet.

Terug

Gerelateerde artikelen

Houd me op de hoogte!

Schrijf je in voor de Factorium nieuwsbrief