COVID-19 PROTOCOL  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

UPDATE 18 FEBRUARI 2022

Vanaf 18 februari mogen culturele instellingen weer tot 01.00 uur open blijven. Het coronatoegangsbewijs (3G) blijft nog een week lang gelden in bijvoorbeeld de bioscopen, musea en theaters.

Op culturele locaties met meer dan 500 mensen is een vaste zitplaats en het dragen van een mondkapje bij verplaatsing nog verplicht.

Bij 500 of minder bezoekers per zelfstandige binnenruimte of per afgesloten locatie geldt:

• Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.
• Een vaste zitplaats is niet verplicht.
• Bezoekers en personeel hoeven geen mondkapje te dragen.

UPDATE 28 JANUARI 2022

Inmiddels mogen we ook weer met voorstellingen, concerten en presentaties aan de slag. Hiervoor gelden de volgende spelregels:
• Publiek bij kunst- en cultuurbeoefening is toegestaan tussen 05.00 en 22.00 uur met zitplaatsen. Hierbij geldt een bezoekersnorm van 1/3 van de reguliere capaciteit, met een maximum van 1.250 bezoekers.
• In het Factoriumtheater werken we met 1/3e van de zaalcapaciteit = 80 bezoekers maximaal.
• Voor het Factoriumtheater geldt dat iedere bezoeker vanaf 13 jaar een geldig CTB kan overleggen. Wanneer je dat niet kunt, wordt toegang tot de theaterzaal helaas geweigerd.
• Cultuureducatie op scholen is als onderwijsactiviteit mogelijk. Dat kan op een locatie van de school of op een externe locatie, zoals een theaterzaal. De activiteiten (bijvoorbeeld workshops en schoolvoorstellingen) kunnen alleen plaatsvinden zonder publiek. Medeleerlingen, docenten, begeleiders en ander personeel worden niet als publiek gezien. Leerlingen, docenten en begeleiders hebben daarvoor geen QR nodig.

UPDATE 15 JANUARI 2022

Vanaf 15 januari 2022 kan in het Factorium hoofdgebouw en de Factorium locaties in de stad weer (bijna) volledig normaal worden gedanst, gezongen, theater- en muziek gemaakt met inachtneming van de volgende maatregelen: 
• Iedereen vanaf 18 jaar heeft een coronatoegangsbewijs nodig.
• Het gebruik van mondkapjes is binnen verplicht vanaf 13 jaar, zowel bij verplaatsing door de locatie als op een zitplaats.
• Wanneer het dragen van een mondkapje de beoefening van de podiumkunsten (muziek, theater, dans) belemmert, hoeft het mondkapje niet op.
• Iedereen vanaf 18 jaar houdt 1,5 meter afstand.
• Jongeren tussen de 13 en 17 jaar moeten wel 1,5 meter afstand houden ten opzichte van volwassenen, niet ten opzichte van elkaar.
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
• Afstand houden hoeft niet wanneer dat dat de beoefening van de podiumkunsten (muziek, theater, dans) belemmert.
• Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan.
• Zingen is binnen en buiten toegestaan.
• Voor locaties voor kunst- en cultuurbeoefening gelden geen sluitingstijden.
• Op locaties voor kunst- en cultuurbeoefening geldt binnen geen maximum aantal personen, maar de norm van 100% van de 1,5 meter capaciteit.

Geen coronatoegangsbewijs bij educatieve culturele onderwijsactiviteiten
Educatieve culturele onderwijsactiviteiten zijn vaak onderdeel van het schoolprogramma (curriculum). Bijvoorbeeld een voorstelling of workshop op school of bij andere onderwijsinstellingen. Leerlingen en onderwijspersoneel hebben daarvoor geen coronatoegangsbewijs nodig. Dit geldt ook voor activiteiten binnen het curriculum die buiten de school of onderwijsinstelling plaatsvinden.

UPDATE 19 DECEMBER 2021

Factorium is vanaf vandaag (zondag 19 dec) gesloten voor alle leerlingen en deelnemers.
• Volgende week is Factorium 5 werkdagen open voor professionals. 
• Voor Fontys studenten geldt dat praktijklessen in het HBO volgens de spelregels doorgaan. Dat betekent dat Fontys studenten kunnen werken in het Factorium hoofdgebouw.
• Professionals mogen hun werk doen. Professionele dansdocenten kunnen met elkaar repeteren.
• Mensen met studentenkaarten, strippenkaarthouders e.d. (professionals) kunnen individueel werken in het gebouw.
• In de gangen is een mondkapje verplicht. Overal 1,5 meter afstand houden.
• Wanneer lessen als gevolg van overmacht niet gegeven kunnen worden en niet ingehaald kunnen worden, zal Factorium opnieuw – zoals bij eerdere lock-downs – een restitutie regeling zal hanteren.
• De maatregelen gelden in ieder geval t/m 14 januari 2022.

UPDATE 27 NOVEMBER 2021

Vanaf zondag 28 november zal Factorium iedere dag om 17.00 sluiten. Ook de live-activiteiten op alle dependances stoppen om 17.00 uur. En hoe erg dat ook is, we hebben een collectieve verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van eenieders gezondheid. We gaan ons daarom aan de nieuwe spelregels houden.

Van 8.30 uur tot 17.00 uur is Factorium open. Alle lessen en activiteiten binnen die uren kunnen ‘normaal’ plaatsvinden met inachtneming van de onderstaande spelregels. Bij Factorium en op de dependance luiden de spelregels als volgt:

• Een geldige QR-code is bij de entree verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar.
• Factorium stopt per zondag 28 november met de kartonnen kaartjes; iedere bezoeker wordt bij binnenkomst gecheckt op een geldige QR-code. Kan deze niet getoond worden, dan zal de toegang worden geweigerd.
• Het dragen van een mondkapje is voor iedereen (vanaf de leeftijd in groep 6 basisonderwijs) verplicht in het gehele gebouw. Eenmaal in het lokaal of op een zitplaats mag het mondkapje af.
• Iedereen houdt tenminste 1,5 meter afstand van elkaar. Tijdens actieve cultuurbeoefening is de 1,5 meter regel een aanbeveling.
• Voor alle lessen die na 17.00 uur plaatsvinden geldt dat docenten hun leerlingen persoonlijk informeren over de manier waarop de lessen digitaal worden voortgezet. Of - als een digitaal alternatief niet mogelijk is - wat ze nog wél voor- of met- deelnemers kunnen doen. Buiten lesgeven na 17.00 uur is helaas niet mogelijk: het gebouw is dicht voor leerlingen en deelnemers.

En wat blijft:
• Was vaak je handen. Bij Factorium kun je nog steeds op diverse plaatsen in het hoofdgebouw je handen (naast gewoon wassen) ook desinfecteren.
• Hoest en nies in de elleboog.
• Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD.
• Zorg voor frisse lucht. Het Factorium hoofdgebouw beschikt over een uitstekend ventilatiesysteem dat aan de hoogste eisen voldoet. In de dans- popstudio’s kent het ventilatiesysteem daarbij nog aanvullende systemen m.b.t. ventilatie en vochtregulatie.

We hopen dat u begrip heeft voor de onvermijdelijkheid van deze maatregelen die vooralsnog gelden voor drie weken; in ieder geval tot dinsdag 14 december.

Wanneer de maatregelen langer gaan duren, komen we in de buurt van een lockdown zoals we die eerder gekend hebben en zal Factorium op dezelfde wijze als in eerdere lockdowns handelen. Maar laten we vooralsnog hopen dat het bij deze drie weken blijft.

UPDATE 5 NOVEMBER 2021

Vanaf zaterdag 6 november “is een Corona toegangsbewijs (CTB) verplicht voor alle kunst- en cultuurbeoefening in georganiseerd verband”. Dat geldt dus ook voor het Factorium hoofdgebouw en alle locaties waar Factorium werkzaam is. De controle geldt voor iedereen (cursisten, begeleiders, bezoekers, studenten van Fontys enz.) vanaf 18 jaar met uitzondering (vooralsnog) van het eigen personeel.

Dat betekent dat alle deelnemers en bezoekers van het hoofdgebouw en de dependances, een inentingsbewijs of een recent geldig testbewijs moeten kunnen laten zien, in de vorm van een QR-code. Wanneer dat niet kan wordt de toegang tot het gebouw of de les geweigerd. Factorium levert muziek-, dans-, theater- en musicallessen voor iedereen en Factorium houdt zich aan de landelijke spelregels. Het is aan de individuele deelnemers te besluiten of ze gevaccineerd willen zijn dan wel wekelijks willen testen. 

Wat blijft
Geef i.p.v. een hand een glimlach en/of een complimentje. Bij Factorium houden we het warme welkom veilig.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat hoeft officieel niet meer, maar is nog steeds verstandig.
• Voor actieve kunst- & cultuurbeoefening geldt dat geen 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden.
• Was vaak je handen. Bij Factorium kun je nog steeds op diverse plaatsen in het hoofdgebouw je handen (naast gewoon wassen) ook desinfecteren.
• Hoest en nies in de elleboog.
• Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD.
• Zorg voor frisse lucht. Het Factorium hoofdgebouw beschikt over een uitstekend ventilatiesysteem dat aan de hoogste eisen voldoet. In de dans- popstudio’s kent het ventilatiesysteem daarbij nog aanvullende systemen m.b.t. ventilatie en vochtregulatie.

Wanneer we hierin goed samenwerken gaan we ook deze corona-horde weer goed nemen. Samen.

UPDATE 25 SEPTEMBER 2021

Veel regels zijn afgeschaft. Alle lessen, repetities en presentatie activiteiten zijn vrij toegankelijk zonder corona toegangsbewijs (CTB). Het CTB geldt alleen voor presentaties, voorstellingen en concerten in het Factoriumtheater. Zingen mag. Binnen en buiten. Wat blijft is:

• Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat hoeft officieel niet meer, maar is nog steeds verstandig.
• Voor actieve kunst- & cultuurbeoefening geldt dat geen 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden.
• Zorg voor frisse lucht. Het Factorium hoofdgebouw beschikt over een uitstekend ventilatiesysteem dat aan de hoogste eisen voldoet. In de dans- popstudio’s kent het ventilatiesysteem daarbij nog aanvullende systemen m.b.t. ventilatie en vochtregulatie.
• Was vaak je handen. Bij Factorium kun je nog steeds op diverse plaatsen in het hoofdgebouw je handen (naast gewoon wassen) ook desinfecteren.
• Hoest en nies in de elleboog.
• Geef i.p.v. een hand een glimlach en/of een complimentje. Bij Factorium houden we het warme welkom veilig.
• Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD.
• Het Factoriumtheater kent 259 stoelen die vanaf 25 september weer allemaal bezet mogen worden voor presentaties, concerten en voorstellingen. Hiervoor geldt dat iedere bezoeker vanaf 13 jaar een geldig CTB kan overleggen. Wanneer je dat niet kunt, wordt toegang tot de theaterzaal helaas geweigerd.
• Ook indien het een bezoek aan een reguliere voorstelling betreft, geldt het CTB voor alle toeschouwers.
• Voor de horeca van Prins Heerlijk geldt dat het ondersteunende horeca, dus geen café of restaurant, is en onderdeel van de Factorium activiteiten waarvoor geen CTB geldt.
• Je krijgt een CTB als: je 2 prikken hebt gehad,  je de afgelopen 6 maanden corona hebt gehad en weer beter bent en/of je een negatieve test hebt van maximaal 24 uur oud. Het coronatoegangsbewijs zet je zelf op je mobiele telefoon (Coronacheck-app) of print je uit. Testen op corona blijft gratis.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

UPDATE 18 MEI 2021

Factorium Cultuurmakers mag weer open vanaf woensdag aanstaande (19 mei)!

De Rijksoverheid zegt m.b.t. cultuuronderwijs:

• Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt: groepslessen en repetities in groepsverband (maximaal 30 personen) zijn toegestaan.
• Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele beoefening mag. Of in groepsverband met maximaal 2 personen. Dit is exclusief een docent. In de ruimte mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld: in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen oefenen of repeteren, exclusief docent. 
• Mensen houden 1,5 meter afstand, behalve als dit niet kan voor het uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen.
• Er mag geen publiek aanwezig zijn.
• Reserveren & registratie (deelnemers staan ingeschreven) en gezondheidscheck (aan de receptiebalie) zijn verplicht.

Factorium hanteert de regels als volgt: je mag muziek, theater, dans, musicallessen geven in een groep (ook vanaf 18 jaar tot 30 mensen in een ruimte) mits je de deelnemers (vanaf 18 jaar) in tweetallen laat werken en de 1,5 meter probeert te handhaven.

Ruimte: De 30 mensen per ruimte wordt niet gedefinieerd naar het aantal vierkante meters. Factorium hanteert hierbij het gezond verstand: zorg ervoor dat je met elkaar de 1,5 meter afstand kunt waarborgen. Werk op de vloer in tweetallen. 

Douches en kleedkamers blijven gesloten.

De regel Geen Publiek: betekent dat ouders hun kinderen afzetten en weer ophalen.

Zingen: Bij de huidige besmettingsgraad (5.000 nieuwe besmettingen per dag) wordt de kans te groot gevonden dat een besmettelijke persoon meedoet aan een koorrepetitie en daarmee (vele) anderen kan besmetten. Om die reden heeft het OMT geadviseerd om niet te zingen in groepsverband totdat het risiconiveau gedaald is naar het niveau ‘waakzaam’ (minder dan 1.200 nieuwe besmettingen per dag). Voor kinderen t/m 12 jaar geldt dat in groepsverband gezongen mag worden. Individueel en in tweetallen zingen (exclusief een docent) is wel toegestaan.

Wat blijft: draag binnen een mondkapje (buiten de lokalen en kantoren), houd steeds 1,5 meter afstand en was en/of desinfecteer regelmatig je handen; daarvoor zijn alle faciliteiten in het Factorium gebouw voorhanden. En heb je klachten? Laat je testen.

Wij wensen u of uw geliefden veel plezier bij Factorium Cultuurmakers!

UPDATE 23 FEBRUARI 2021

 • Het hoofdgebouw is tot nader bericht voor live lessen, cursussen, producties, presentaties, voorstellingen of concerten gesloten.
 • Alle lessen gaan zo veel als mogelijk digitaal door.
 • Wanneer het echt niet mogelijk is de lessen in de lock-down periode digitaal uit te voeren dan gaan we voor het inhalen van die lessen, later in het seizoen. We stellen de meivakantie en de periode tot 26 juli het gebouw beschikbaar voor inhaallessen. Daarnaast wordt vanaf 1 maart een aantal lessen tijdelijk in de buitenlucht aangeboden. Daarmee geven we docenten de ruimte om op zijn/haar eigen wijze en in overleg met de deelnemers de overeengekomen lessen ook daadwerkelijk te leveren.
 • Op dit moment kan nog niemand overzien hoe lang de lock-down en de maatregelen nog gaan duren en hoe groot de schade voor de klant en voor Factorium aan het eind van dit seizoen zal zijn. Factorium zal begin juni de balans opmaken en een restitutieregeling op de website publiceren waarmee deelnemers een deel van het betaalde cursusgeld kunnen terugvragen. Alle deelnemers ontvangen daarover t.z.t een bericht. Wanneer deelnemers in redelijkheid niet gekregen hebben waarvoor ze wél ingetekend hebben, krijgen ze natuurlijk een billijk deel van het betaalde lesgeld terug. 

++++++++++++++++++++++++++++++++

UPDATE 12 JANUARI 2021

De meest recente corona maatregelen hebben natuurlijk gevolgen voor Factorium. Wat dat betekent zetten we hieronder - op hoofdlijnen - op een rij.

 • Het hoofdgebouw is voor live lessen, cursussen, producties, presentaties, voorstellingen of concerten gesloten.
 • Dat is zo tot en met - in ieder geval - 9 februari 2021.
 • Alle lessen gaan zo veel als mogelijk digitaal door.
 • Wanneer het echt niet mogelijk is de lessen in genoemde periode digitaal uit te voeren dan gaan we voor het inhalen van die lessen, later in het seizoen. We stellen de carnavalsweek, beide weken van de meivakantie en de periode tot 26 juli het gebouw beschikbaar voor inhaallessen. Daarmee geven we docenten de ruimte om op zijn/haar eigen wijze invulling te geven aan de verplichting het met de leerling / ouders overeengekomen aantal lessen ook daadwerkelijk te leveren.

Take care lieve mensen!  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++


CORONA PROTOCOL FACTORIUM 


Alle medewerkers van Factorium doen er alles aan om te voorkomen dat de activiteiten in de gebouwen waarin we werken, een brandhaard van corona-verspreiding worden. Alle medewerkers werken volgens onderstaande spelregels om sluiting van het hoofdgebouw van overheidswege te voorkomen.

BASIS: Borg dat iedereen vanaf 18 jaar anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. Handen wassen (gebruik de dispensers met desinfectievloeistof op de toiletten en in de gangen), geen handen schudden, hoesten in de ellenboog en thuisblijven wanneer jij (of iemand in je gezin) corona gerelateerde klachten heeft.

ALGEMEEN:
In het hoofdgebouw is vanaf 13 jaar buiten de leslokalen en de kantoren het dragen van een mond- neus masker verplicht. Borg dat iedereen anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. Uitzonderingen:

 • Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden;
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen anderhalve meter afstand te houden tot anderen;
 • Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

In sommige situaties is afstand houden niet mogelijk en mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten i.h.k.v. de Routekaart Coronamaatregelen “Maatschappelijk wenselijk”. Het gaat hierbij om personen die theater, dans, muziek in de vorm van culturele uiting of als sport beoefenen (max 30). Het maximum van 30 geldt ook voor repetities, koren en orkesten.

STUDIO’S & LOKALEN
We houden vanaf 14 oktober rekening met een maximale groepsgrootte per leslokaal.

 • Er geldt geen maximumaantal personen voor alle mensen tot 18 jaar.
 • Bij activiteiten met personen vanaf 18 jaar geldt als basisregel het 1,5 m principe: heeft iedereen voldoende vrije ruimte van 1,5 meter rondom?
 • Docenten en deelnemers houden in hun werkwijze rekening met de 1,5 meter regel.
 • Voor dansstudio’s geldt: maximaal 18 personen (excl. 1 docent).
 • Voor kleedkamers geldt: maximaal 4 personen. Om die reden deelnemers adviseren thuis om te kleden. De douches niet gebruiken.
 • Alle klassikale lessen beginnen 5 minuten later en eindigen 5 minuten eerder. Docenten vertrekken iets eerder met hun leerlingen uit het lokaal en nieuwe leerlingen komen iets later binnen voor de volgende les. Dat is noodzakelijk om de wisseling van (grote) dansgroepen te laten verlopen op een wijze die de 1,5 meter respecteert. Maar ook om:
  - De docent de barres schoon te kunnen laten maken.
  - 10 minuten te kunnen ventileren tussen de lessen.
 • Factorium heeft in alle dansstudio’s ventilatiesystemen die aan de hoogste eisen voldoen.
 • Voor popstudio’s geldt: maximaal 8 personen (excl. 1 docent).
 • Voor de grotere lokalen (00.3 - 1.13 - 2.14) geldt: maximaal 10 personen (excl. docent). In uitzonderlijke gevallen, waarbij iedereen zit, is maximaal 18 personen mogelijk in overleg met de afdeling Verhuur.

FOYERS
Vanaf 14 oktober is de Foyer gesloten.
De horecavoorziening van Prins Heerlijk gaat per 14 oktober helemaal dicht.
De foyer laag is enkel wachtruimte (maximaal 30 personen).
De foyer hoog is enkel transitieruimte (van- en naar- leslokalen – geen maximum).

I.v.m. het voorkomen van drukte in de Factorium foyer geldt:

 • Ten hoogste 1 begeleider per kind is toegestaan.
 • Houdt tenminste 1,5 meter afstand in de wachtruimte.
 • Kom niet te vroeg en blijf niet langer dan noodzakelijk in het gebouw.
 • Gebruik de dispensers met desinfectievloeistof voor je handen.
 • De extra voorzieningen op de toiletten blijven gehandhaafd.
 • De tafels in de foyers niet verplaatsen zonder overleg met receptie en/of beheer. Ze zijn immers bewust en zorgvuldig zo geplaatst i.v.m. de corona spelregels.
 • Op de gangen: houd bij passage rekening met de 1,5 meter afstand tussen personen. De pijlen op de vloer vormen een adviesrichting.

Voor een activiteit in de foyer geldt dat per activiteit moet worden bekeken of de 1,5 meter (voor mensen ouder dan 18 jaar) kan worden gewaarborgd.

THEATERZAAL
Voor de Factorium Theaterzaal geldt:

 • Maximaal 30 personen publiek gelijkelijk verdeeld over 240 stoelen met inachtneming van de 1,5 meter regel, excl. personeel. Optredende artiesten behoren tot de categorie personeel; op het podium geldt een maximum van 12 personen met inachtneming van de 1,5 meter regel.
 • Alle presentatieactiviteiten voor een (klein) publiek vinden plaats op basis van het vooraf reserveren van zitplaatsen. Factorium hanteert een systeem waarbij mensen per mail enkele vragen beantwoorden (-ben je gezond – hoeveel mensen – gezin of niet - enz.). Op basis daarvan wordt vooraf door Factorium geplaceerd. In de retourmail wordt de reservering aan de bezoeker bevestigd of wordt aangegeven dat plaatsing niet (meer) mogelijk is. Factorium bepaalt de plaatsing op de tribune op rijnummers.

Extra aandachtspunten voor koren en zangensembles
Naast bovenstaande generieke uitgangspunten voor binnen en buiten gelden voor koren en zangensembles de volgende extra aandachtspunten:

 • Een gezondheidscheck is vereist.
 • Max. 30 personen in één ruimte; houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Het is belangrijk dat elke zanger zich realiseert dat hij/zij bij een besmetting ook andere zangers/zangeressen kan besmetten, met alle mogelijke gevolgen van dien.
 • Zingen in een binnenruimte: als er een besmetting is in het koor of ensemble – ook al heeft men afstand gehouden – wordt iedereen die aanwezig was tijdens het zingen als een overig (niet nauw) contact van een bevestigde COVID-19-patiënt beschouwd. Een tijdelijke registratie van koorleden door presentielijsten is wenselijk; het vergemakkelijkt het eventuele bron- en contactonderzoek door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst onder koorleden.
 • Tussen elk koorlid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter afstand zijn, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie.
 • Uit voorzorg worden voor koren en zangensembles extra maatregelen voor de ventilatie (binnen) geadviseerd, naast de gebruikelijke preventieve adviezen. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. (Dit advies is gebaseerd op normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen .
 • Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten.
 • Meer informatie vind je in het advies van het RIVM.

-----------------------------------------------

- update 1 oktober 2020 - 

Aanvulling op protocol 1 september:

Factorium vraagt alle bezoekers, deelnemers en medewerkers vanaf 1 oktober vriendelijk om in het hoofdgebouw buiten de leslokalen en kantoren een mondkapje te dragen. Voor de goede orde: binnenin een lokaal of een kantoor geldt dat verzoek niet. Het dragen van een mondkapje is een verzoek; geen plicht. Dat betekent dat Factorium, i.c. de medewerkers van receptie en beheer, daarop niet actief zullen handhaven. We wijzen mensen wel actief op de 1,5 meter wanneer die niet voldoende in acht wordt genomen.

-----------------------------------------------

- update 1 september 2020 -

Alle medewerkers van Factorium gaan er - ook in het nieuwe seizoen - alles aan doen om te voorkomen dat de activiteiten in de gebouwen waarin we werken, een brandhaard van corona-verspreiding worden. Alle medewerkers werken volgens onderstaande spelregels om een tijdelijke sluiting van het hoofdgebouw van overheidswege te voorkomen.

Basis: Borg dat iedereen vanaf 18 jaar anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. Handen wassen (gebruik de dispensers met desinfectievloeistof op de toiletten en in de gangen), geen handen schudden, hoesten in de ellenboog en thuisblijven wanneer jij (of iemand in je gezin) corona gerelateerde klachten heeft.

Algemeen: Borg dat iedereen anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. Uitzonderingen:
• Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden;
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen anderhalve meter afstand te houden tot anderen;
• Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

In sommige situaties is afstand houden niet mogelijk en mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat hierbij om:
Acteurs tijdens optredens en repetities.
Dansers bij het samen trainen en dansen met partners in een choreografie.

I.v.m. het voorkomen van drukte in de Factorium foyer geldt:
• Graag max. 1 begeleider per kind.
• Kom niet te vroeg.
• Blijf niet langer dan noodzakelijk in het gebouw.
• Gebruik de dispensers met desinfectievloeistof voor je handen.
• De extra voorzieningen op de toiletten blijven gehandhaafd.
• Op de gangen: houd rekening met de 1,5 meter afstand tussen personen. 

Voor het groepsgebruik van de leslokalen geldt:
• Geen maximumaantal personen voor alle mensen tot 18 jaar.
• Geen maximumaantal personen voor theater- en danslessen.
• Bij andere activiteiten: het maximumaantal personen vanaf 18 jaar per lokaal wordt bepaald door het 1,5 m principe: heeft iedereen voldoende vrije ruimte van 1,5 meter rondom?

Voor danslessen in de Factorium dansstudio’s geldt:
• Een maximumaantal personen van 40.
• Kleedkamers maximaal 4 personen. Om die reden deelnemers adviseren thuis om te kleden.
Alle lessen beginnen 5 minuten later en eindigen 5 minuten eerder. Docenten vertrekken iets eerder met hun leerlingen uit het lokaal en nieuwe leerlingen komen iets later binnen voor de volgende les. Dat is noodzakelijk om de wisseling van (grote) dansgroepen te laten verlopen op een wijze die de 1,5 meter respecteert. Maar ook om:
- De docent de barres schoon te kunnen laten maken.
- 10 minuten te kunnen ventileren tussen de lessen.
• Goed te weten voor docenten en deelnemers: Factorium heeft in alle dansstudio’s ventilatiesystemen die aan de hoogste eisen voldoen.

Voor een activiteit in de foyer geldt dat per activiteit moet worden bekeken of de 1,5 meter (voor mensen ouder dan 18 jaar) kan worden gewaarborgd.

Voor de Factorium Theaterzaal geldt:
• Alle presentatieactiviteiten voor een (klein) publiek vinden plaats op basis van het vooraf reserveren van zitplaatsen. Factorium hanteert een systeem waarbij mensen per mail enkele vragen beantwoorden (ben je gezond – hoeveel mensen – gezin of niet - enz.). Op basis daarvan wordt vooraf door Factorium geplaceerd. In de retourmail wordt de reservering aan de bezoeker bevestigd of wordt aangegeven dat plaatsing niet (meer) mogelijk is. Factorium bepaalt de plaatsing op de tribune op rijnummers.
• Houd op het podium een maximaal aantal personen aan van 20.

Extra aandachtspunten voor koren en zangensembles
Naast bovenstaande generieke uitgangspunten voor binnen en buiten gelden voor koren en zangensembles de volgende extra aandachtspunten:  
• Een gezondheidscheck is vereist.
• Het is belangrijk dat elke zanger zich realiseert dat hij/zij bij een besmetting ook andere zangers/zangeressen kan besmetten, met alle mogelijke gevolgen van dien.
• Zingen in een binnenruimte: als er een besmetting is in het koor of ensemble – ook al heeft men afstand gehouden – wordt iedereen die aanwezig was tijdens het zingen als een overig (niet nauw) contact van een bevestigde COVID-19-patiënt beschouwd. Een tijdelijke registratie van koorleden door presentielijsten is wenselijk; het vergemakkelijkt het eventuele bron- en contactonderzoek door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst onder koorleden.
• Tussen elk koorlid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter afstand zijn, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie.
• Uit voorzorg worden voor koren en zangensembles extra maatregelen voor de ventilatie (binnen) geadviseerd, naast de gebruikelijke preventieve adviezen. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. (Dit advies is gebaseerd op normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen. Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten.
• Meer informatie vind je in het advies van het RIVM.

Restitutieregeling
Wanneer als gevolg van overmacht, activiteiten helemaal geen doorgang meer kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld door sluiting van de locatie waar de activiteit plaatsvindt als gevolg van een overheidsmaatregel ten gevolge van een pandemie, wordt de Factorium restitutieregeling van kracht. Op basis van die regeling zullen, naar redelijkheid en billijkheid, gedane betalingen worden teruggestort op de rekening van degene die het restitutieverzoek doet.

-----------------------------------------------

- update1 juli 2020 - 

Versoepelingen Hoofdgebouw
> Aan- en afmelden is niet meer nodig
> Kleedkamers zijn weer toegankelijk
> Cursisten kunnen zelf naar lokaal/studio gaan en worden niet meer buiten opgehaald
> Theater- en danscursisten mogen ongeacht leeftijd volgens RIVM weer samen kunst(en) maken

Let op!
>
Routing / eenrichtingsverkeer geldt nog steeds
> Alcohol dispensers blijven beschikbaar (gebruik ze!)
> Ouders mogen hun kinderen afzetten maar verblijven, tijdens de les, liever niet bij Factorium
> Cursisten komen hooguit 10 minuten voor hun les binnen
> Er geldt nog steeds een 1,5 meter afstand tussen cursist(en) en docent

Theaterzaal
> Maximum aantal bezoekers tijdens live-stream: 22
> Maximum aantal bezoekers zonder live stream: 30
> Er geldt geen restrictie voor kinderen/jeugd en volwassenen op podium
> Plaatsen in de zaal moeten vooraf gereserveerd worden 

Dans | Theater | M4U 
> Binnen dansen en theatermaken in groepen - ongeacht leeftijd - is weer toegestaan. Communicatie hierover volgt via de docent(e).  

Muziek
> Er mag weer met volledige ensembles gerepeteerd worden. Blazers en zangers moeten minstens 2 a 3 meter afstand houden, er komen nog nadere richtlijnen vanuit RIVM.

 -----------------------------------------------

- Update 20 mei 2020 - 

Veiligheid van de cursisten en medewerkers staat bij Factorium altijd voorop. Zeker in Corona tijden.
Dat kan betekenen dat sommige dingen anders moeten worden gedaan dan je bij ons gewend bent. Om dat helder te maken voor iedereen hebben we een protocol opgesteld op basis van de RIVM-richtlijnen en het protocol zoals dat door de landelijke branchevereniging Cultuurconnectie voor cultuureducatie is opgesteld.

Wat gaan we anders doen als gevolg van de Covid-19 maatregelen?

Routing: 1-richting
In het hoofdgebouw is een strakke 1-richting-routing aangelegd. De nieuwe route wordt met behulp van vloerstickers en routeborden aangegeven. Het is niet toegestaan om van de route af te wijken.
Voor mindervaliden geldt dat onder begeleiding kan worden afgeweken van de verplichte route indien nodig.
INSTRUCTIE VIDEO 

Inschrijving verplicht voor deelname
Wanneer je dit seizoen 2019-2020 bent ingeschreven als cursist bij Factorium heb je “een afspraak” met je docent om lessen te volgen op een bepaalde plaats en tijd. Daarom werken we op basis van afspraken. Cursisten kunnen enkel deelnemen wanneer de docent vooraf afspraken met hen daarover heeft gemaakt. Zij komen op tijd of maximaal 10 minuten voor aanvang van de les – dus niet eerder - om de maximaal toegestane personencapaciteit in het gebouw te kunnen handhaven. De cursist komt bij voorkeur alleen. Indien dit niet mogelijk is, dan maximaal 1 ouder/begeleider per cursist.

Bij binnenkomst altijd melden
Bij binnenkomst dient de cursist, en indien van toepassing de begeleider, zich te melden bij de receptie voor registratie (presentielijst check) en zal een gezondheidsvraag worden gesteld. De ouder/begeleider kan plaatsnemen in de foyer. Het is niet toegestaan om te wachten op de gang/bij het leslokaal.

Verblijfsduur
Kleedkamers en douches in het gebouw zijn gesloten. Kleed je thuis om.
Cursisten worden verzocht om na de les het gebouw te verlaten volgens de 1-richting routing.   

Hygiëne maatregelen
De toiletgroepen zijn aangepast. Er is één was-unit beschikbaar voor gebruik. Verder zijn de toiletten voorzien van papieren tissues en desinfecterende zeep. Bij de wastafels hangen instructieposters.

Op centrale- en goed bereikbare- plaatsen in de gangen van het hoofdgebouw is er desinfecterende vloeistof in dispensers beschikbaar zodat je op ieder moment je handen kunt reinigen.

Iedere docent beschikt over desinfecterende middelen en doekjes om te reinigen op elke locatie.

Tevens worden er de komende periode meer schoonmaakdiensten uitgevoerd. Beheerders maken extra schoonmaakrondes met aandacht voor deurknoppen, trapleuningen en liftknoppen.

Medewerkers & partners
Alle medewerkers van Factorium hanteren de richtlijnen van het RIVM en houden zich aan het Factorium Covid-19 protocol. Zij zijn geïnstrueerd en zijn bekend met de nieuwe spelregels. Daar waar nodig zullen ze cursisten wegwijs maken of evt. aanspreken op ongepast gedrag.

Andere locaties dan het hoofdgebouw
We zijn in gesprek met de beheerders van alle gastlocaties waar Factorium werkt zoals Goirle, Berkel Enschot, Reeshof en vele andere locaties. We spreken over de veiligheidsvoorzieningen en (on)mogelijkheden om de activiteiten geleidelijk aan weer te kunnen hervatten. Het is op dit moment niet gemakkelijk te voorspellen hoe lang het duurt voordat alle lessen en cursussen (al dan niet met specifieke aanpassingen) op de andere locaties weer “op vlieghoogte” zijn. Houdt daarvoor onze website in de gaten. 

Vanaf 25 mei
We beginnen met individuele lessen.
Alle cursisten worden tijdig per emailbericht door de docent geïnformeerd over de startdatum van de lessen en de richtlijnen (groepsgrootte, aangepaste tijden, voorzieningen, maatregelen…etc.) die door Factorium worden gehanteerd.

Het gebouw is geopend voor cursisten (instrumentaal/zang) indien nodig mét een begeleider en kantoorpersoneel.

Vanaf 2 juni
Herstart groepslessen op afspraak met de docent.
Herstart presentaties in het Factorium theater volgens de richtlijnen.
Het gebouw is enkel geopend voor cursisten en indien nodig een begeleider en kantoorpersoneel.

Vanaf 2 juni voorstellingen en presentaties
Op basis van de huidige richtlijnen mogen maximaal 30 personen in de theaterzaal (spelers & publiek). Factorium maakt tevens gebruik van het streamen via internet van presentaties.

Vanaf 1 juli voorstellingen en presentaties
Op basis van de dan geldende richtlijnen mogen maximaal 38 personen plaats nemen op de tribune en mogen – afhankelijk van het type activiteit – een beperkt aantal mensen gebruik maken van het podium. Factorium maakt tevens gebruik van het streamen via internet van presentaties.

Note mbt klimaatbeheersing hoofdgebouw
De Dansstudio’s beschikken over een inblaassysteem van buitenlucht dat via een filter verwarmd of gekoeld de dansstudio’s ingeblazen wordt. Er is geen sprake van recirculatie. De lucht die afgezogen wordt gaat rechtstreeks naar buiten.

Ook in de muzieklokalen wordt de buitenlucht gefilterd en verwarmd of gekoeld ingeblazen in de lokalen. De aanwezige recirculatie in het centrale systeem is dichtgezet.  

Horeca
In goed overleg met onze partner Prins Heerlijk hebben we de intentie om op korte termijn ook onze horecavoorziening binnen alle geldende spelregels weer te openen. Informatie hierover volgt. 

Algemene richtlijnen RIVM
Factorium volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit RIVM, overheid en Gemeente Tilburg met betrekking tot het coronavirus in Tilburg. Mochten aanwijzingen vanuit het RIVM onverhoopt wijzigen, dan worden er tijdig passende maatregelen getroffen. Meer info hierover is te vinden de site van RIVM   

VOOR IEDEREEN GELDT
Was je handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Geen handen schudden
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

VOEL JE JE NIET LEKKER?
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of een temperatuurverhoging hebt.

Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten en ben je welkom bij Factorium.

Vermijd het openbaar vervoer waar dat kan, kom zo veel mogelijk met eigen vervoer.

Contact
Mocht je nog vragen hebben, neem contact met ons op via info@factorium.nl of 013 5354055.

Wij wensen iedereen – zoals altijd - veel plezier en een leerzame tijd bij Factorium.
Zing – Vecht - Huil - Bid – Lach – Werk - en Bewonder! 

Houd me op de hoogte!

Schrijf je in voor de Factorium nieuwsbrief