PROJECT: Cultuureducatie Met Kwaliteit

CiST is de projectleider van het nieuwe Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) programma 2021-2024.
Deze bestaat uit 5 lijnen:
1. Werken met Cultuurcoaches
2. Individuele cultuureducatie trajecten van scholen. Werken aan het curriculum. Scholen kiezen uit scenario’s. Hier wordt ook de inhoudelijke verbinding gemaakt met het versterken van muziekonderwijs via de muziekmatch.
3. De kernvoorstellingen. Het receptief vermogen; leren luisteren, kijken en ervaren, wordt aangesproken. Samen met Theaters Tilburg, De Nieuwe Vorst en culturele partners zoals Factorium gaat CiST het voorstellingenprogramma versterken. In belangrijke mate betaald vanuit CMK III waarbij de vervoerskosten worden gedekt uit middelen van de Lokale Educatieve Agenda (LEA). 
4. Deskundigheidsbevordering van leerkrachten en vakdocenten, enerzijds middels het Educatieteam en de meer specifieke Ontwikkelgroepen, anderzijds via de aangeboden nieuwe mogelijkheden op Brabant-niveau
5. Het Voortgezet Onderwijs is onderdeel van het CMK III programma. 

Factorium is in alle lijnen een betrouwbare en professionele partner voor de uitvoering van CMK III.

Klik HIER voor meer informatie over het uitvoeringsplan-CMK3-Tilburg

WEBSITE CIST

PROJECT: Cultuureducatie Met Kwaliteit

Houd me op de hoogte!

Schrijf je in voor de Factorium nieuwsbrief