4 x Vivaldi

We ontdekken, via grafische expressie, het meesterwerk ‘De Vier Jaargetijden’ van Vivaldi.

Door te luisteren en te bewegen verkennen we de seizoenen van het muziekstuk. We leren de verschillende delen kennen en beschrijven hoe ze klinken.

We koppelen de delen aan beelden / foto’s die horen bij het seizoen. De kinderen maken bij elk deel een bijpassende tekening, terwijl het muziekstuk opstaat. Ze vertalen wat zij horen naar beeld.

Elke les heeft dezelfde inhoud en opbouw. De lessen kunnen het beste verspreid over het schooljaar worden uitgevoerd, aansluitend bij elk seizoen.

Lesinhoud
Tijdens de eerste les luisteren we naar het eerste deel van het desbetreffende jaargetijde. We benoemen de instrumenten. We bewegen op de muziek om de klank te verinnerlijken.
We koppelen de muziek aan een beeld. Waarom past juist dit beeld bij de muziek?

De kinderen maken hun eerste tekening in het eerste vak. Ze mogen zich baseren op het beeld, maar liever tekenen ze iets dat zij er zelf bij vinden passen.

Les 2 We luisteren naar het tweede deel. Dit deel klinkt anders. De leerlingen leggen uit wat het verschil is tussen de delen. Ze schrijven dit op in het tweede vak. Ook nu kiezen ze een beeld dat past bij de muziek. Wat zou er nog meer kunnen gebeuren bij dit deel?
Ze maken een tekening in het derde vak  en vergelijken ze de tekeningen met elkaar. Vallen er dingen op? Zie je overeenkomsten tussen de tekeningen van de leerlingen?

Ook het derde deel wordt op deze manier benaderd. De kinderen maken een tekening in het 4e vak.
Welk deel vonden ze het mooiste?

Verantwoording
Doordat deze les 4x terugkomt tijdens het schooljaar leren kinderen gerichter te luisteren. De herhaling zorgt ervoor dat ze groeien in hun expressie, maar ook in het verwoorden van wat ze horen en wat ze mooi vinden.

4 x Vivaldi

4 x Vivaldi

Locatie
Op school | in de klas
Lesduur
45 min.
Aantal lessen
4 lessen
Opmerkingen

> Geschikt voor groep 6 t/m 8. 
Voor de uitvoering is een digibord nodig. 

Stories

Houd me op de hoogte!

Schrijf je in voor de Factorium nieuwsbrief