Factorium Covid-19 protocol

26 mei 2020
Categorie: Danshuis, Factorium, MusicAllFactory, Muziekhuis, Specialfactory, Theaterhuis, Urbanhouse

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

UPDATE 12 JANUARI 2021

De meest recente corona maatregelen hebben natuurlijk gevolgen voor Factorium. Wat dat betekent zetten we hieronder - op hoofdlijnen - op een rij.

 • Het hoofdgebouw is voor live lessen, cursussen, producties, presentaties, voorstellingen of concerten gesloten.
 • Dat is zo tot en met - in ieder geval - 9 februari 2021.
 • Alle lessen gaan zo veel als mogelijk digitaal door.
 • Wanneer het echt niet mogelijk is de lessen in genoemde periode digitaal uit te voeren dan gaan we voor het inhalen van die lessen, later in het seizoen. We stellen de carnavalsweek, beide weken van de meivakantie en de periode tot 26 juli het gebouw beschikbaar voor inhaallessen. Daarmee geven we docenten de ruimte om op zijn/haar eigen wijze invulling te geven aan de verplichting het met de leerling / ouders overeengekomen aantal lessen ook daadwerkelijk te leveren.

Take care lieve mensen!  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++


CORONA PROTOCOL FACTORIUM 


Alle medewerkers van Factorium doen er alles aan om te voorkomen dat de activiteiten in de gebouwen waarin we werken, een brandhaard van corona-verspreiding worden. Alle medewerkers werken volgens onderstaande spelregels om sluiting van het hoofdgebouw van overheidswege te voorkomen.

BASIS: Borg dat iedereen vanaf 18 jaar anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. Handen wassen (gebruik de dispensers met desinfectievloeistof op de toiletten en in de gangen), geen handen schudden, hoesten in de ellenboog en thuisblijven wanneer jij (of iemand in je gezin) corona gerelateerde klachten heeft.

ALGEMEEN:
In het hoofdgebouw is vanaf 13 jaar buiten de leslokalen en de kantoren het dragen van een mond- neus masker verplicht. Borg dat iedereen anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. Uitzonderingen:

 • Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden;
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen anderhalve meter afstand te houden tot anderen;
 • Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

In sommige situaties is afstand houden niet mogelijk en mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten i.h.k.v. de Routekaart Coronamaatregelen “Maatschappelijk wenselijk”. Het gaat hierbij om personen die theater, dans, muziek in de vorm van culturele uiting of als sport beoefenen (max 30). Het maximum van 30 geldt ook voor repetities, koren en orkesten.

STUDIO’S & LOKALEN
We houden vanaf 14 oktober rekening met een maximale groepsgrootte per leslokaal.

 • Er geldt geen maximumaantal personen voor alle mensen tot 18 jaar.
 • Bij activiteiten met personen vanaf 18 jaar geldt als basisregel het 1,5 m principe: heeft iedereen voldoende vrije ruimte van 1,5 meter rondom?
 • Docenten en deelnemers houden in hun werkwijze rekening met de 1,5 meter regel.
 • Voor dansstudio’s geldt: maximaal 18 personen (excl. 1 docent).
 • Voor kleedkamers geldt: maximaal 4 personen. Om die reden deelnemers adviseren thuis om te kleden. De douches niet gebruiken.
 • Alle klassikale lessen beginnen 5 minuten later en eindigen 5 minuten eerder. Docenten vertrekken iets eerder met hun leerlingen uit het lokaal en nieuwe leerlingen komen iets later binnen voor de volgende les. Dat is noodzakelijk om de wisseling van (grote) dansgroepen te laten verlopen op een wijze die de 1,5 meter respecteert. Maar ook om:
  - De docent de barres schoon te kunnen laten maken.
  - 10 minuten te kunnen ventileren tussen de lessen.
 • Factorium heeft in alle dansstudio’s ventilatiesystemen die aan de hoogste eisen voldoen.
 • Voor popstudio’s geldt: maximaal 8 personen (excl. 1 docent).
 • Voor de grotere lokalen (00.3 - 1.13 - 2.14) geldt: maximaal 10 personen (excl. docent). In uitzonderlijke gevallen, waarbij iedereen zit, is maximaal 18 personen mogelijk in overleg met de afdeling Verhuur.

FOYERS
Vanaf 14 oktober is de Foyer gesloten.
De horecavoorziening van Prins Heerlijk gaat per 14 oktober helemaal dicht.
De foyer laag is enkel wachtruimte (maximaal 30 personen).
De foyer hoog is enkel transitieruimte (van- en naar- leslokalen – geen maximum).

I.v.m. het voorkomen van drukte in de Factorium foyer geldt:

 • Ten hoogste 1 begeleider per kind is toegestaan.
 • Houdt tenminste 1,5 meter afstand in de wachtruimte.
 • Kom niet te vroeg en blijf niet langer dan noodzakelijk in het gebouw.
 • Gebruik de dispensers met desinfectievloeistof voor je handen.
 • De extra voorzieningen op de toiletten blijven gehandhaafd.
 • De tafels in de foyers niet verplaatsen zonder overleg met receptie en/of beheer. Ze zijn immers bewust en zorgvuldig zo geplaatst i.v.m. de corona spelregels.
 • Op de gangen: houd bij passage rekening met de 1,5 meter afstand tussen personen. De pijlen op de vloer vormen een adviesrichting.

Voor een activiteit in de foyer geldt dat per activiteit moet worden bekeken of de 1,5 meter (voor mensen ouder dan 18 jaar) kan worden gewaarborgd.

THEATERZAAL
Voor de Factorium Theaterzaal geldt:

 • Maximaal 30 personen publiek gelijkelijk verdeeld over 240 stoelen met inachtneming van de 1,5 meter regel, excl. personeel. Optredende artiesten behoren tot de categorie personeel; op het podium geldt een maximum van 12 personen met inachtneming van de 1,5 meter regel.
 • Alle presentatieactiviteiten voor een (klein) publiek vinden plaats op basis van het vooraf reserveren van zitplaatsen. Factorium hanteert een systeem waarbij mensen per mail enkele vragen beantwoorden (-ben je gezond – hoeveel mensen – gezin of niet - enz.). Op basis daarvan wordt vooraf door Factorium geplaceerd. In de retourmail wordt de reservering aan de bezoeker bevestigd of wordt aangegeven dat plaatsing niet (meer) mogelijk is. Factorium bepaalt de plaatsing op de tribune op rijnummers.

Extra aandachtspunten voor koren en zangensembles
Naast bovenstaande generieke uitgangspunten voor binnen en buiten gelden voor koren en zangensembles de volgende extra aandachtspunten:

 • Een gezondheidscheck is vereist.
 • Max. 30 personen in één ruimte; houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Het is belangrijk dat elke zanger zich realiseert dat hij/zij bij een besmetting ook andere zangers/zangeressen kan besmetten, met alle mogelijke gevolgen van dien.
 • Zingen in een binnenruimte: als er een besmetting is in het koor of ensemble – ook al heeft men afstand gehouden – wordt iedereen die aanwezig was tijdens het zingen als een overig (niet nauw) contact van een bevestigde COVID-19-patiënt beschouwd. Een tijdelijke registratie van koorleden door presentielijsten is wenselijk; het vergemakkelijkt het eventuele bron- en contactonderzoek door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst onder koorleden.
 • Tussen elk koorlid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter afstand zijn, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie.
 • Uit voorzorg worden voor koren en zangensembles extra maatregelen voor de ventilatie (binnen) geadviseerd, naast de gebruikelijke preventieve adviezen. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. (Dit advies is gebaseerd op normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen .
 • Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten.
 • Meer informatie vind je in het advies van het RIVM.

-----------------------------------------------

- update 1 oktober 2020 - 

Aanvulling op protocol 1 september:

Factorium vraagt alle bezoekers, deelnemers en medewerkers vanaf 1 oktober vriendelijk om in het hoofdgebouw buiten de leslokalen en kantoren een mondkapje te dragen. Voor de goede orde: binnenin een lokaal of een kantoor geldt dat verzoek niet. Het dragen van een mondkapje is een verzoek; geen plicht. Dat betekent dat Factorium, i.c. de medewerkers van receptie en beheer, daarop niet actief zullen handhaven. We wijzen mensen wel actief op de 1,5 meter wanneer die niet voldoende in acht wordt genomen.

-----------------------------------------------

- update 1 september 2020 -

Alle medewerkers van Factorium gaan er - ook in het nieuwe seizoen - alles aan doen om te voorkomen dat de activiteiten in de gebouwen waarin we werken, een brandhaard van corona-verspreiding worden. Alle medewerkers werken volgens onderstaande spelregels om een tijdelijke sluiting van het hoofdgebouw van overheidswege te voorkomen.

Basis: Borg dat iedereen vanaf 18 jaar anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. Handen wassen (gebruik de dispensers met desinfectievloeistof op de toiletten en in de gangen), geen handen schudden, hoesten in de ellenboog en thuisblijven wanneer jij (of iemand in je gezin) corona gerelateerde klachten heeft.

Algemeen: Borg dat iedereen anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. Uitzonderingen:
• Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden;
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen anderhalve meter afstand te houden tot anderen;
• Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

In sommige situaties is afstand houden niet mogelijk en mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat hierbij om:
Acteurs tijdens optredens en repetities.
Dansers bij het samen trainen en dansen met partners in een choreografie.

I.v.m. het voorkomen van drukte in de Factorium foyer geldt:
• Graag max. 1 begeleider per kind.
• Kom niet te vroeg.
• Blijf niet langer dan noodzakelijk in het gebouw.
• Gebruik de dispensers met desinfectievloeistof voor je handen.
• De extra voorzieningen op de toiletten blijven gehandhaafd.
• Op de gangen: houd rekening met de 1,5 meter afstand tussen personen. 

Voor het groepsgebruik van de leslokalen geldt:
• Geen maximumaantal personen voor alle mensen tot 18 jaar.
• Geen maximumaantal personen voor theater- en danslessen.
• Bij andere activiteiten: het maximumaantal personen vanaf 18 jaar per lokaal wordt bepaald door het 1,5 m principe: heeft iedereen voldoende vrije ruimte van 1,5 meter rondom?

Voor danslessen in de Factorium dansstudio’s geldt:
• Een maximumaantal personen van 40.
• Kleedkamers maximaal 4 personen. Om die reden deelnemers adviseren thuis om te kleden.
Alle lessen beginnen 5 minuten later en eindigen 5 minuten eerder. Docenten vertrekken iets eerder met hun leerlingen uit het lokaal en nieuwe leerlingen komen iets later binnen voor de volgende les. Dat is noodzakelijk om de wisseling van (grote) dansgroepen te laten verlopen op een wijze die de 1,5 meter respecteert. Maar ook om:
- De docent de barres schoon te kunnen laten maken.
- 10 minuten te kunnen ventileren tussen de lessen.
• Goed te weten voor docenten en deelnemers: Factorium heeft in alle dansstudio’s ventilatiesystemen die aan de hoogste eisen voldoen.

Voor een activiteit in de foyer geldt dat per activiteit moet worden bekeken of de 1,5 meter (voor mensen ouder dan 18 jaar) kan worden gewaarborgd.

Voor de Factorium Theaterzaal geldt:
• Alle presentatieactiviteiten voor een (klein) publiek vinden plaats op basis van het vooraf reserveren van zitplaatsen. Factorium hanteert een systeem waarbij mensen per mail enkele vragen beantwoorden (ben je gezond – hoeveel mensen – gezin of niet - enz.). Op basis daarvan wordt vooraf door Factorium geplaceerd. In de retourmail wordt de reservering aan de bezoeker bevestigd of wordt aangegeven dat plaatsing niet (meer) mogelijk is. Factorium bepaalt de plaatsing op de tribune op rijnummers.
• Houd op het podium een maximaal aantal personen aan van 20.

Extra aandachtspunten voor koren en zangensembles
Naast bovenstaande generieke uitgangspunten voor binnen en buiten gelden voor koren en zangensembles de volgende extra aandachtspunten:  
• Een gezondheidscheck is vereist.
• Het is belangrijk dat elke zanger zich realiseert dat hij/zij bij een besmetting ook andere zangers/zangeressen kan besmetten, met alle mogelijke gevolgen van dien.
• Zingen in een binnenruimte: als er een besmetting is in het koor of ensemble – ook al heeft men afstand gehouden – wordt iedereen die aanwezig was tijdens het zingen als een overig (niet nauw) contact van een bevestigde COVID-19-patiënt beschouwd. Een tijdelijke registratie van koorleden door presentielijsten is wenselijk; het vergemakkelijkt het eventuele bron- en contactonderzoek door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst onder koorleden.
• Tussen elk koorlid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter afstand zijn, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie.
• Uit voorzorg worden voor koren en zangensembles extra maatregelen voor de ventilatie (binnen) geadviseerd, naast de gebruikelijke preventieve adviezen. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. (Dit advies is gebaseerd op normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen. Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten.
• Meer informatie vind je in het advies van het RIVM.

Restitutieregeling
Wanneer als gevolg van overmacht, activiteiten helemaal geen doorgang meer kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld door sluiting van de locatie waar de activiteit plaatsvindt als gevolg van een overheidsmaatregel ten gevolge van een pandemie, wordt de Factorium restitutieregeling van kracht. Op basis van die regeling zullen, naar redelijkheid en billijkheid, gedane betalingen worden teruggestort op de rekening van degene die het restitutieverzoek doet.

-----------------------------------------------

- update1 juli 2020 - 

Versoepelingen Hoofdgebouw
> Aan- en afmelden is niet meer nodig
> Kleedkamers zijn weer toegankelijk
> Cursisten kunnen zelf naar lokaal/studio gaan en worden niet meer buiten opgehaald
> Theater- en danscursisten mogen ongeacht leeftijd volgens RIVM weer samen kunst(en) maken

Let op!
>
Routing / eenrichtingsverkeer geldt nog steeds
> Alcohol dispensers blijven beschikbaar (gebruik ze!)
> Ouders mogen hun kinderen afzetten maar verblijven, tijdens de les, liever niet bij Factorium
> Cursisten komen hooguit 10 minuten voor hun les binnen
> Er geldt nog steeds een 1,5 meter afstand tussen cursist(en) en docent

Theaterzaal
> Maximum aantal bezoekers tijdens live-stream: 22
> Maximum aantal bezoekers zonder live stream: 30
> Er geldt geen restrictie voor kinderen/jeugd en volwassenen op podium
> Plaatsen in de zaal moeten vooraf gereserveerd worden 

Dans | Theater | M4U 
> Binnen dansen en theatermaken in groepen - ongeacht leeftijd - is weer toegestaan. Communicatie hierover volgt via de docent(e).  

Muziek
> Er mag weer met volledige ensembles gerepeteerd worden. Blazers en zangers moeten minstens 2 a 3 meter afstand houden, er komen nog nadere richtlijnen vanuit RIVM.

 -----------------------------------------------

- Update 20 mei 2020 - 

Veiligheid van de cursisten en medewerkers staat bij Factorium altijd voorop. Zeker in Corona tijden.
Dat kan betekenen dat sommige dingen anders moeten worden gedaan dan je bij ons gewend bent. Om dat helder te maken voor iedereen hebben we een protocol opgesteld op basis van de RIVM-richtlijnen en het protocol zoals dat door de landelijke branchevereniging Cultuurconnectie voor cultuureducatie is opgesteld.

Wat gaan we anders doen als gevolg van de Covid-19 maatregelen?

Routing: 1-richting
In het hoofdgebouw is een strakke 1-richting-routing aangelegd. De nieuwe route wordt met behulp van vloerstickers en routeborden aangegeven. Het is niet toegestaan om van de route af te wijken.
Voor mindervaliden geldt dat onder begeleiding kan worden afgeweken van de verplichte route indien nodig.
INSTRUCTIE VIDEO 

Inschrijving verplicht voor deelname
Wanneer je dit seizoen 2019-2020 bent ingeschreven als cursist bij Factorium heb je “een afspraak” met je docent om lessen te volgen op een bepaalde plaats en tijd. Daarom werken we op basis van afspraken. Cursisten kunnen enkel deelnemen wanneer de docent vooraf afspraken met hen daarover heeft gemaakt. Zij komen op tijd of maximaal 10 minuten voor aanvang van de les – dus niet eerder - om de maximaal toegestane personencapaciteit in het gebouw te kunnen handhaven. De cursist komt bij voorkeur alleen. Indien dit niet mogelijk is, dan maximaal 1 ouder/begeleider per cursist.

Bij binnenkomst altijd melden
Bij binnenkomst dient de cursist, en indien van toepassing de begeleider, zich te melden bij de receptie voor registratie (presentielijst check) en zal een gezondheidsvraag worden gesteld. De ouder/begeleider kan plaatsnemen in de foyer. Het is niet toegestaan om te wachten op de gang/bij het leslokaal.

Verblijfsduur
Kleedkamers en douches in het gebouw zijn gesloten. Kleed je thuis om.
Cursisten worden verzocht om na de les het gebouw te verlaten volgens de 1-richting routing.   

Hygiëne maatregelen
De toiletgroepen zijn aangepast. Er is één was-unit beschikbaar voor gebruik. Verder zijn de toiletten voorzien van papieren tissues en desinfecterende zeep. Bij de wastafels hangen instructieposters.

Op centrale- en goed bereikbare- plaatsen in de gangen van het hoofdgebouw is er desinfecterende vloeistof in dispensers beschikbaar zodat je op ieder moment je handen kunt reinigen.

Iedere docent beschikt over desinfecterende middelen en doekjes om te reinigen op elke locatie.

Tevens worden er de komende periode meer schoonmaakdiensten uitgevoerd. Beheerders maken extra schoonmaakrondes met aandacht voor deurknoppen, trapleuningen en liftknoppen.

Medewerkers & partners
Alle medewerkers van Factorium hanteren de richtlijnen van het RIVM en houden zich aan het Factorium Covid-19 protocol. Zij zijn geïnstrueerd en zijn bekend met de nieuwe spelregels. Daar waar nodig zullen ze cursisten wegwijs maken of evt. aanspreken op ongepast gedrag.

Andere locaties dan het hoofdgebouw
We zijn in gesprek met de beheerders van alle gastlocaties waar Factorium werkt zoals Goirle, Berkel Enschot, Reeshof en vele andere locaties. We spreken over de veiligheidsvoorzieningen en (on)mogelijkheden om de activiteiten geleidelijk aan weer te kunnen hervatten. Het is op dit moment niet gemakkelijk te voorspellen hoe lang het duurt voordat alle lessen en cursussen (al dan niet met specifieke aanpassingen) op de andere locaties weer “op vlieghoogte” zijn. Houdt daarvoor onze website in de gaten. 

Vanaf 25 mei
We beginnen met individuele lessen.
Alle cursisten worden tijdig per emailbericht door de docent geïnformeerd over de startdatum van de lessen en de richtlijnen (groepsgrootte, aangepaste tijden, voorzieningen, maatregelen…etc.) die door Factorium worden gehanteerd.

Het gebouw is geopend voor cursisten (instrumentaal/zang) indien nodig mét een begeleider en kantoorpersoneel.

Vanaf 2 juni
Herstart groepslessen op afspraak met de docent.
Herstart presentaties in het Factorium theater volgens de richtlijnen.
Het gebouw is enkel geopend voor cursisten en indien nodig een begeleider en kantoorpersoneel.

Vanaf 2 juni voorstellingen en presentaties
Op basis van de huidige richtlijnen mogen maximaal 30 personen in de theaterzaal (spelers & publiek). Factorium maakt tevens gebruik van het streamen via internet van presentaties.

Vanaf 1 juli voorstellingen en presentaties
Op basis van de dan geldende richtlijnen mogen maximaal 38 personen plaats nemen op de tribune en mogen – afhankelijk van het type activiteit – een beperkt aantal mensen gebruik maken van het podium. Factorium maakt tevens gebruik van het streamen via internet van presentaties.

Note mbt klimaatbeheersing hoofdgebouw
De Dansstudio’s beschikken over een inblaassysteem van buitenlucht dat via een filter verwarmd of gekoeld de dansstudio’s ingeblazen wordt. Er is geen sprake van recirculatie. De lucht die afgezogen wordt gaat rechtstreeks naar buiten.

Ook in de muzieklokalen wordt de buitenlucht gefilterd en verwarmd of gekoeld ingeblazen in de lokalen. De aanwezige recirculatie in het centrale systeem is dichtgezet.  

Horeca
In goed overleg met onze partner Prins Heerlijk hebben we de intentie om op korte termijn ook onze horecavoorziening binnen alle geldende spelregels weer te openen. Informatie hierover volgt. 

Algemene richtlijnen RIVM
Factorium volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit RIVM, overheid en Gemeente Tilburg met betrekking tot het coronavirus in Tilburg. Mochten aanwijzingen vanuit het RIVM onverhoopt wijzigen, dan worden er tijdig passende maatregelen getroffen. Meer info hierover is te vinden de site van RIVM   

VOOR IEDEREEN GELDT
Was je handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Geen handen schudden
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

VOEL JE JE NIET LEKKER?
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of een temperatuurverhoging hebt.

Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten en ben je welkom bij Factorium.

Vermijd het openbaar vervoer waar dat kan, kom zo veel mogelijk met eigen vervoer.

Contact
Mocht je nog vragen hebben, neem contact met ons op via info@factorium.nl of 013 5354055.

Wij wensen iedereen – zoals altijd - veel plezier en een leerzame tijd bij Factorium.
Zing – Vecht - Huil - Bid – Lach – Werk - en Bewonder! 

Terug

Houd me op de hoogte!

Schrijf je in voor de Factorium nieuwsbrief