Zang

Het zingen van musicalrepertoire vereist een ijzersterke techniek. Binnen de MusicAllFactory beperken we onszelf niet tot één specifieke methode, maar putten we uit een groot aantal adem- en stemtechnieken waarmee de eigenheid in je stem wordt opgezocht. 

Je bekwaamt je in het musical-zingen met technieken als belten, mixen, legit, musical klassiek en twang en ontdekt waar jouw kracht als zanger(es) ligt. Daarnaast bouw je stemconditie op en breid je jouw repertoire uit. Je leert ook om vanuit de bladmuziek een stuk eigen te maken en je eigen muzikale interpretatie te kiezen om die vervolgens te kunnen combineren met de spel-interpretatie. Zo ontwikkel je je tot een zelfstandige zanger(es).

De individuele lessen worden gecombineerd met groepsonderwijs, waardoor je eigen zangontwikkeling in een breder kader komt te staan en je veel inspiratie opdoet over zangtechniek en muzikaliteit.

Edward Hoepelman is de supervisor en je wordt begeleid door zeer bekwame en ervaren zangdocenten. Alles is erop gericht om jouw stem gezond en mooi te laten ontwikkelen binnen jouw eigen mogelijkheden.

Ensemblezang

Binnen de ensemblelessen werk je met een gevarieerd koorrepertoire en train je specifieke vaardigheden die je helpen op het gebied van samenzang. Denk hierbij aan het mengen binnen je stemgroep, het sturen van je dynamiek en het samen timen en intoneren. Daarnaast leer je omgaan met een partituur, de uitspraakregels van verschillende talen en de non-verbale communicatie van een dirigent. 

Naast repertoireopbouw van de groep werk je individueel aan je muzikaliteit door middel van zangoefeningen die je muzikaal voorstellingsvermogen ontwikkelen.

Spel

Gedurende de vier lesjaren is er een gevarieerd aanbod binnen de spellessen. Kerndoel is dat je leert hoe je een rol kunt neerzetten als een waarachtig personage met een gelaagd karakter en van daaruit kunt samenspelen.

Je werkt met verschillende methodieken die je als acteur krachtig en wendbaar maken. Denk aan spelimprovisatie, groot spel, liedinterpretatie, tekstanalyse, rolverdieping en fysieke improvisatie. Je werkt aan monologen en dialogen en leert hoe je van een personage op papier er een kan maken van vlees en bloed.

Je verwerft een heldere analysemethode, waarmee je een monoloog, dialoog of lied kunt analyseren, als basis voor je spel. Je leert samen te spelen: te incasseren en te reageren. Je verbetert je fysieke bewustzijn en verwerft theatraal inzicht. Je leert te kleuren, schakelen, spanning vast te houden, tekst te ‘geven’ en je spel met behoud van waarachtigheid uit te vergroten.

Uiteindelijk ben je in staat zelfstandig een rol in te vullen, aanbod te geven en flexibel en zonder terughoudendheid aanwijzingen van een regisseur op te volgen. Gedurende dit proces word je je uiteraard steeds meer bewust van je eigen kracht en persoonlijkheid.

Dans 

Voor een musicalperformer is presence van groot belang. De vakken dans en spel leren je als acteur ruimte te nemen en er letterlijk te staan. Het vak dans vormt je lichaamsbewustzijn en leert je vrijheid van bewegen. Bovendien ben je met dans in staat die emotie fysiek uit te drukken.

Gedurende de vier leerjaren breng je tijdens de danslessen je lijf in een goede (dans)conditie, als onderdeel van je persoonlijke ontwikkeling in het musicalvak.

Er wordt klassikaal gewerkt aan het instuderen en uitvoeren van diverse danscombinaties en choreografieën. Je dansidioom wordt uitgebreid door het werken aan verschillende dansstijlen en -technieken van onder andere ballet, moderne dans, jazzdance, showdance en improvisatie. Binnen dit alles word je uitgedaagd om je eigen grenzen op te zoeken en te verleggen.

Houd me op de hoogte!

Schrijf je in voor de Factorium nieuwsbrief