Gegevens cursist:

Gegevens betalingsplichtige:

Betalingstermijn:

Ik machtig Factorium tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld via een incasso op vervaldata 25-10, 25-12, 25-02, 25-04. Bij instroom later in het jaar houden wij ons aan deze vervaldata en zal het lesgeld evenredig geïncasseerd worden naargelang de incassodata die nog volgen.

Beeldmateriaal:

Ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

Houd me op de hoogte!

Schrijf je in voor de Factorium nieuwsbrief