PROFESSIONALISERING: MuziekMatch Tilburg

Speciaal voor Tilburgse leerkrachten muziek uit het primair onderwijs, vakdocenten muziek en iedereen die meer wil weten over muziekeducatie is het netwerk MuziekMatch opgericht. 
In dit netwerk staat ontmoeting & uitwisseling centraal. Dit doen we door middel van intervisie-groepen, workshops en inspiratiebijeenkomsten.   

MEER MUZIEK IN DE KLAS TILBURG!
In Tilburg is een aanvraag gedaan bij Méér Muziek in de Klas om scholen te kunnen ondersteunen bij het geven van muziekles. Deze aanvraag is toegekend en heet de MuziekMatch Tilburg.
Iedereen die voor de klas staat en muziekles geeft, van leerkracht tot vakdocent muziek kan zich aanmelden voor ondersteuning op maat. Een team van ervaren muziekdocenten denkt en kijkt met jouw school mee.

Het doel is om het geven van muziekles toegankelijker te maken, te verbreden en verdiepen, door kennisdeling en verbinding.

Door de muziekmatch kun je geholpen worden met vragen op maat, deelnemen aan workshops en intervisiegroepen. Als muziekleerkracht kun je je eigen les ideeën of methodiek delen met je collega’s.

Ook scholen die nog geen muziek aanbieden kunnen, als ze dat willen, via het netwerk geholpen worden met het inrichten van hun muziekonderwijs.
28 scholen hebben zich al aangesloten bij de Tilburgse MuziekMatch, als jijzelf of jouw school ook mee wilt doen: Mail ons! 

Lees ook: 

Vijf vragen aan Henrike van den Hurck. Vakspecialist Muziek obs Koolhoven

Vijf vragen aan Dirk Evers. Leerkracht bs Helen Parkhurst

Terugblik Minisymposium MuziekMatch 18 mei 2022

PROFESSIONALISERING: MuziekMatch Tilburg

Stories

Houd me op de hoogte!

Schrijf je in voor de Factorium nieuwsbrief